Flowserve
Witamy!
Ostatnia aktualizacja: 26.03.2007


PRACA

Witamy na stronie firmy GESTRA Polonia!

GESTRA AG, a tym samym GESTRA Polonia, nale�y do ameryka�skiej korporacji FLOWSERVE wiod�cej na �wiecie w produkcji i sprzeda�y urz�dze� trzech dzia��w przemys�u: pomp, regulacji przep�ywu i uszczelnie� mechanicznych.
GESTRA Polonia zajmuje si� sprzeda�� urz�dze� regulacji przep�ywu - g��wnie pary, ale r�wnie� wody, gaz�w i innych czynnik�w w przemy�le i energetyce. S� to m.in. r�nego typu:
 • odwadniacze,

 • zawory zwrotne,
 • zawory odcinaj�ce,
 • zawory regulacyjne po�redniego i bezpo�redniego dzia�ania itp.

Mamy r�wnie� w naszej ofercie urz�dzenia techniki cieplnej tj.
 • stacje redukcyjne i redukcyjno-sch�adzaj�ce,

 • zbiorniki kondensatu,

 • zbiorniki wody zasilaj�cej z cz�ciowym i pe�nym odgazowaniem,

 • rozpr�acze odsolin,

 • sch�adzacze mieszaj�ce,

 • parowe pompy kondensatu,

 • wytwornice pary czystej,

 • nowoczesne uk�ady automatyki kot�owej.

S�u�ymy tak�e pomoc� w zakresie doradztwa technicznego.


Najnowsza wersja biblioteki armatury GESTRA dla program�w CAD jest ju� do pobrania (36,8 MB)
aktualizacja 13.07.2006